Uw partner in het terugdringen van agressierisico's binnen de organisatie

Blog

Agressie tegen ziekenhuispersoneel

shutterstock_105949628

Al in maart 2004 publiceerde NieuwsReflex een onderzoek waaruit af te leiden viel dat Nederlandse ziekenhuizen ieder jaar te maken krijgen met bijna 5000 gevallen van agressie.

Uit een recente publicatie (15-04-2013) van AD blijken zich nu jaarlijks 4500 gevallen van geweld tegen personeelsleden in ziekenhuizen voor te doen.

Door deze cijfers met elkaar te vergelijken lijkt er in 9 jaar tijd nauwelijks verbetering te zijn omtrent agressieproblematiek in ziekenhuizen. Het aandeel ‘Fysiek Geweld’ lijkt zelfs te zijn gegroeid van 20% in 2004 naar 27% in 2013.

Wat hebben de inspanningen om agressie en geweld tegen personeel in een publieke taak terug te dringen dan in die periode van 9 jaar opgeleverd? Er wordt volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen al 10 jaar gewerkt aan reductie van het aantal incidenten.

Zowel de cijfers uit 2004 als de cijfers uit 2013 zijn schattingen die gebaseerd zijn op het aantal geregistreerde incidenten binnen een bepaalde tijdzone en binnen een beperkt aantal ziekenhuizen.

Het onderzoek uit 2004 dat deel uitmaakte van Veiligezorg, is gebaseerd op alle registraties in het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR) door 15 ziekenhuizen over een periode van 14 maanden.

AD geeft in haar recente publicatie weinig details over de meting prijs waaruit betrouwbaarheid en/of nauwkeurigheid van het onderzoek blijkt.

Uitgaande van gelijkwaardige nauwkeurigheid in beide onderzoeken is het misschien handig om stil te staan bij “het aantal geregistreerde incidenten”. Wellicht kunnen de inspanningen van organisaties die zich inzetten om agressie binnen ziekenhuizen beheersbaar te maken ertoe geleid hebben dat relatief meer incidenten geregistreerd worden dan voorheen. Als er in de afgelopen jaren een groeiend besef is ontstaan van de noodzaak van incidentregistratie, kan er ondanks tegenvallende cijfers toch sprake zijn van significante verbetering in de aanpak van agressie en geweld in ziekenhuizen.

Het behoeft verder onderzoek om vast te stellen of het aantal geregistreerde incidenten daadwerkelijk dichter bij het aantal feitelijke incidenten ligt.

Registreren helpt in ieder geval voorkomen. Misschien kan er in de komende jaren terreinwinst worden geboekt als de noodzaak van incidentregistratie nog meer wordt benadrukt, vooral bij de functiegroepen waar letterlijk de zwaarste klappen vallen.

Aandacht voor incidentregistratie in agressietrainingen loont altijd!

Waar staan we over 9 jaar?

Constitute correct assignments accepting assistance of www.justbuyessay.com being secret informational instructor.

Over de auteur

One comment

  1. Essay is a paperwork which often we meet as an assignment in high school or higher level education. Unfortunately, not few students consider that they have difficulty in writing essay as they feel that they lack in writing skill. I am one of them and I can tell you that in writing company real experts will create an academic work of superior quality for you.nn1

Leave a Reply