Uw partner in het terugdringen van agressierisico's binnen de organisatie

Welkom

Veiligheid is belangrijk

V eiligheid is belangrijk, voor zowel medewerkers als cliënten in ziekenhuizen en zorginstellingen. Toch worden medewerkers in de sector ‘Zorg en Welzijn’ geregeld met agressie en geweld geconfronteerd. Vaak heeft dit langdurige gevolgen voor alle betrokkenen.
Dat willen we toch voorkomen!?
Intercept Trainingen is het trainingsbureau dat zorgprofessionals deskundig ondersteunt in het voorkomen van en omgaan met agressie binnen de organisatie.

Wij leveren maatwerk!

Onze doelgroepspecifieke trainingen bieden uw medewerkers praktijkgerichte mogelijkheden om agressie binnen het werkveld beheersbaar te houden, vanuit een cliëntgericht perspectief. Met een dynamische aanpak, plezierig lesverloop en de kracht van succesbeleving garanderen wij duurzame en meetbare resultaten.

"Intercept Trainingen levert maatwerk, ze luisteren goed naar wat de klant wil en vertalen de behoeften in een passende training. De trainers spelen goed in op de doelgroep."

Mariet Deuss - Arbo-verzuimcoördinator Orbis Thuis